ACUVUE® – pravne informacije

Pravni uvjeti korištenja – posljednje ažuriranje 30. 10. 2015.

Ova se internetska stranica ("internetska stranica") smije koristiti pod ovim "Uvjetima korištenja" i bilo kakvim izmjenama i dopunama istih (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom "ugovor") koje povremeno objavljuje Johnson & Johnson Vision Care, Inc. ili neka od njegovih podružnica (pod zajedničkim nazivom "vlasnik stranice", "mi"). Ako se koristite ovom internetskom stranicom ili nekom drugom uslugom ili sadržajem koje pruža ova internetska stranica, smatrat će se da ste dali svoju suglasnost da budete pravno vezani uvjetima i odredbama ovog ugovora, koji će biti obvezujuć i provediv na jednak način kao da ste potpisali ugovor. Ako ne želite prihvatiti uvjete i odredbe iz ovog ugovora, nemojte pristupati ovoj internetskoj stranici te ne objavljujte i ne preuzimajte sadržaj na njoj.

Posjetitelji kojima je stranica namijenjena

Ova je internetska stranica namijenjena i usmjerena prema stanovnicima Republike Hrvatske. Ova internetska stranica nije namijenjena osobama mlađima od 13 godina.

Odricanje odgovornosti za informacije

SVE INFORMACIJE NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE SAVJETE I PREPORUKE, NAMIJENJENE SU ISKLJUČIVO KAO OPĆEOBRAZOVNA POMOĆ. NISU NAMIJENJENE DA BUDU MEDICINSKI ILI ZDRAVSTVENI SAVJETI NITI DA SE KORISTE ZA MEDICINSKE DIJAGNOZE ILI LIJEČENJE BILO KOJEG POJEDINAČNOG PROBLEMA. NISU NAMIJENJENE NI DA BUDU ZAMJENA ZA STRUČNE SAVJETE I USLUGE ZDRAVSTVENIH RADNIKA KOJI SU UPOZNATI S VAŠIM KONKRETNIM OKOLNOSTIMA. UVIJEK ZATRAŽITE SAVJET SVOG LIJEČNIKA ILI DRUGOG ZDRAVSTVENOG RADNIKA O SVIM ZDRAVSTVENIM TEGOBAMA I PRIJE POČETKA BILO KAKVOG NOVOG LIJEČENJA. VAŠE KORIŠTENJE OVOM INTERNETSKOM STRANICOM PODLIJEŽE DODATNIM ODRICANJIMA ODGOVORNOSTI I UPOZORENJIMA VLASNIKA STRANICE, KOJI SE MOGU POJAVITI NA INTERNETSKOJ STRANICI.

ODRIČEMO SE ODGOVORNOSTI ZA BILO KAKVE POSLJEDICE POVEZANE NEPOSREDNO ILI POSREDNO S BILO KAKVIM VAŠIM ČINJENJEM ILI NEČINJENJEM NA TEMELJU INFORMACIJA, USLUGA ILI DRUGIH SADRŽAJA NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI. IAKO NASTOJIMO DA INFORMACIJE NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI BUDU TOČNE, POTPUNE I NAJNOVIJE, NE DAJEMO NIKAKVA JAMSTVA I NEĆEMO BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVU ŠTETU ILI GUBITAK KOJI BI MOGLI NASTATI U VEZI S TOČNOŠĆU, POTPUNOŠĆU ILI ZASTARJELOŠĆU INFORMACIJA NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI.

Vlasništvo

Smatramo da razumijete da je internetska stranica dostupna samo za vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu. Suglasni ste da je internetska stranica vlasništvo vlasnika stranice, uključujući sva prava intelektualnog vlasništva na njoj i da nemate nikakva prava da se njima koristite drukčije od onoga kako je to određeno u ovim Uvjetima korištenja. Nismo odgovorni ni za kakvu štetu ili gubitak koji biste mogli pretrpjeti u vezi s bilo kakvim načinom upotrebe ove internetske stranice s vaše strane u bilo kakvu poslovnu ili neku drugu svrhu koja nije izrijekom dopuštena ovim Uvjetima korištenja. Pridržavamo pravo uskratiti ili prekinuti pristup ovoj internetskoj stranici prema vlastitom nahođenju. Internetska stranica dostupna je besplatno i na temelju toga nismo obvezni osigurati održavanje ni usluge podrške u vezi s njom i nismo odgovorni ni za kakav gubitak ili štetu koju biste mogli pretrpjeti kao posljedicu eventualnog neodržavanja ili neažuriranja internetske stranice.

Ne smijete umnožavati ni mijenjati internetsku stranicu ni bilo koje  njezine ažurirane verzije ili nekog njezina dijela, uključujući softver koji je u nju ugrađen, i na njoj ne smijete provoditi postupak obrnutog inženjeringa.

Ovom internetskom stranicom smijete se koristiti samo u zakonom dopuštene svrhe i u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Dobili ste neisključivo, neprenosivo, opozivo ograničeno odobrenje za gledanje, ispisivanje i distribuciju sadržaja koji ste preuzeli s internetske stranice za svoje osobne, nekomercijalne potrebe, pod uvjetom da ne uklonite i ne zasjenite obavijest o autorskim pravima ili druge obavijesti prikazane na sadržaju. Ne smijete umnožavati, više puta ispisivati, mijenjati, prikazivati, izvoditi, prevoditi, distribuirati, prilagođavati, emitirati, priopćavati javnosti putem sredstava za telekomunikaciju, širiti ni prodavati sadržaj preuzet s ove internetske stranice ni na koji način, ni za koju komercijalnu svrhu niti smijete omogućiti isto nekom drugom komercijalnom izvoru, uključujući druge internetske stranice, bez prethodnog pismenog dopuštenja vlasnika stranice.

Nadalje, suglasni ste da nećete: (i) koristiti ovu internetsku stranicu ni na koji način koji bi onemogućio, preopteretio, oštetio ili narušio internetsku stranicu ni ometati bilo koji drugi način upotrebe ove internetske stranice, uključujući bilo kakvu sposobnost korisnika da sudjeluje u aktivnostima u stvarnom vremenu putem internetske stranice; (ii) koristiti bilo kakav robot, pauk ni drugi automatski uređaj, proces ili sredstvo da biste pristupili internetskoj stranici u bilo koju svrhu, uključujući struganje, rudarenje podataka, nadziranje ili kopiranje bilo kojeg sadržaja na internetskoj stranici; (iii) koristiti nikakav ručni postupak za nadziranje ili kopiranje bilo kojeg sadržaja na internetskoj stranici ni sudjelovati u bilo kojoj neovlaštenoj aktivnosti bez izričite prethodne pismene suglasnosti vlasnika stranice; (iv) na neki drugi način koristiti bilo kakav uređaj, softver ili postupak koji bi ometao pravilan rad internetske stranice ni (v) na neki drugi način pokušati ometati pravilan rad internetske stranice ili njenu uporabu.

Pridržavamo sva prava koja vam nisu izričito dana.

Vaš račun i lozinka

Kad se prvi put registrirate za korištenje ovom internetskom stranicom, od vas može biti zatraženo da izradite lozinku. Svoju lozinku morate čuvati kao tajan podatak i ne smijete je dati nikome drugome ni drugima dopustiti da se koriste vašim računom. Ne smijete se koristiti tuđom lozinkom ni računom. Morate nas odmah obavijestiti ako sumnjate da se netko neovlašteno koristi vašom lozinkom ili računom ili im pristupa. Mi nećemo biti odgovorni ako pretrpite bilo kakvu štetu ili gubitak jer niste svoju lozinku čuvali u tajnosti, ako dopustite drugoj osobi da se koristi vašim računom, ako se koristite tuđom lozinkom ili računom ili ako postanete svjesni neovlaštenog korištenja vašom lozinkom ili računom, a o tome nas odmah ne obavijestite.

Zaštita privatnosti i suglasnost za korištenje podataka

Informacije koje dobivamo vašim korištenjem ovom internetskom stranicom, bilo postupkom registracije ili na neki drugi način, podliježu našim  Pravilima o zaštiti privatnosti. Naša Pravila o zaštiti privatnosti odnose se na naše prikupljanje i korištenje vaših podataka, uključujući vaša prava u odnosu na te informacije.

Elektronička komunikacija

Informacije odaslane na internetsku stranicu predstavljaju elektroničku komunikaciju. Kad s nama komunicirate preko internetske stranice ili nekih drugih oblika elektroničkih medija, kao što je e-pošta, komunicirate s nama elektronički. Suglasni ste da možemo  elektronički komunicirati s vama, što podliježe lokalnim zakonima o privatnosti, i da je takva komunikacija, kao i obavijesti, objave, ugovori i ostali oblici komunikacije koju s vama ostvarujemo elektronički, ekvivalentna pisanoj komunikaciji te da ima jednaku snagu i učinak kao da ju je napisala i potpisala strana koja je šalje.

Korisnički prilozi

Kreirali smo ili ćemo u budućnosti kreirati neka područja kao što su oglasne ploče i sobe za razgovor u sklopu internetske stranice, kamo članovi mogu prenijeti i gdje mogu dijeliti svoja razmišljanja, komentare, recenzije proizvoda, slike, videouratke i slično s drugim članovima (zajednički naziv: "forumi"). Tim forumima mogu pristupati samo registrirani članovi ove internetske stranice. Da bi tekstovi, grafike, softver, glazba, zvuk, fotografije, videouradci, poruke, objave, podaci, informacije ili drugi sadržaji koje korisnici objavljuju (zajednički naziv: "korisnički sadržaj") bili korisni široj zajednici, uspostavili smo neka osnovna pravila kojih se svi trebaju pridržavati.

Nadalje, ako je u sklopu internetske stranice ponuđen forum, to korisnicima može omogućiti da objavljuju pitanja na koja im odgovaraju stručnjaci koje smo angažirali. Kad je primjenjivo, takvim stručnjacima plaćamo vrijeme koje su odvojili da odgovore na pitanja članova, ali stavovi koje oni iznose njihovi su vlastiti. Pristup stručnjacima i njihovim uputama na forumu omogućujemo isključivo kao informativnu i edukativnu uslugu članovima ove internetske stranice.

Naše je pravilo za ovu internetsku stranicu da pregledamo korisnički sadržaj, ovisno o mogućnostima, prije ili nakon što je takav korisnički sadržaj objavljen. Prethodno moderiranje znači da korisnički sadržaj neće biti objavljen na forumu i da mu drugi članovi internetske stranice neće moći pristupiti niti će ga moći vidjeti dok ga mi ne pregledamo i utvrdimo da je korisnički sadržaj primjeren za objavljivanje na forumu. Taj postupak znači i da korisnički sadržaj koji je poslan za objavljivanje neće biti objavljen u stvarnom vremenu, a možda neće uopće biti objavljen ako utvrdimo da je neprimjeren za internetsku stranicu. Naknadno moderiranje znači da ćemo korisnički sadržaj pregledati nakon što je već objavljen na internetskoj stranici. Naknadno moderiran korisnički sadržaj za koji vlasnik stranice utvrdi da nije u skladu s ovim Uvjetima ili je na neki drugi način neprimjeren za ovu internetsku stranicu uklonit će se s internetske stranice bez prethodnog upozorenja korisniku.

Korisnički sadržaj mora biti primjeren za forum. Bilo koji korisnički sadržaj koji nije u skladu sa  Smjernicama zajednice koje smo odredili, a koje morate pročitati prije objavljivanja bilo kakvog korisničkog sadržaja na internetskoj stranici, možemo bez ikakvog ograničenja razloga zbog kojih ga ne prihvaćamo odbiti, urediti ili ukloniti.

Slanjem korisničkog sadržaja za objavljivanje na forumu (1) potvrđujete i da imate pravo objavljivati ili prenositi korisnički sadržaj; (2) suglasni ste s time da ste isključivo sami odgovorni za sav korisnički sadržaj koji pošaljete za objavljivanje i (3) dajete vlasniku stranice i njegovim povezanim društvima odnosno podružnicama bez naknade, neopozivo, teritorijalno neograničeno, neisključivo, trajno, u cijelosti podlicencirano, prenosivo pravo i dozvolu da koriste vaš korisnički sadržaj na bilo koji način na internetskoj stranici ili bilo kojoj drugoj stranici čiji je vlasnik ili kojom upravlja vlasnik stranice ili njegove podružnice (uključujući i bilo koju društvenu mrežu koja je povezana s vlasnikom stranice ili njegovim podružnicama).

Slobodni smo sve ideje, koncepte, znanja i vještine ili tehnike koje su sadržane u korisničkom sadržaju ili proizlaze iz njega koristiti za bilo koju svrhu, uključujući razvoj, proizvodnju proizvoda te njihovo stavljanje na tržište. Stoga nam nemojte predavati ni slati nikakve ideje, sugestije ni sadržaje koje želite zadržati povjerljivima ili za koje očekujete da ćete dobiti naknadu. Nećete imati nikakve osnove za bilo kakva potraživanja od nas u vezi s bilo kakvom upotrebom ili neupotrebom korisničkog sadržaja. Kad šaljete korisnički sadržaj, razumijete da ćemo imati pravo, ali ne i obvezu da koristimo, prikažemo i objavimo vaše ime, fotografiju, izgled, glas, izvedbu, biografske podatke i/ili izjave prostorno i vremenski neograničeno na ovoj internetskoj stranici i na svakoj drugoj internetskoj stranici ili društvenoj mreži čiji smo vlasnici i kojom upravljamo mi ili neka od naših podružnica. Ako iskoristimo bilo koje od tih prava, razumijete i suglasni ste s time da nećete primiti nikakvu naknadu, plaću, obavijest ni priznanje niti ćete moći odobriti kako ih vlasnik stranice koristi.

Prihvaćate da forumi sadrže mišljenja i stavove drugih korisnika. Nadalje prihvaćate da mi nismo odgovorni za točnost bilo kakvog korisničkog sadržaja na ovoj internetskoj stranici. Razumijete i suglasni ste s time da je za sav korisnički sadržaj odgovorna isključivo osoba koja je taj korisnički sadržaj objavila. Shvaćate i suglasni ste s time da ćete procijeniti i snositi sav rizik u vezi s korištenjem korisničkog sadržaja, uključujući bilo kakvo oslanjanje na točnost, potpunost ili korisnost takvog korisničkog sadržaja.

Pridržavamo pravo da vam bilo kada obustavimo, privremeno ili trajno, mogućnost da postavljate korisnički sadržaj i/ili mogućnost da pristupate korisničkom sadržaju uz upozorenje ili bez njega, prema našem isključivom nahođenju. Suglasni ste s time da nećemo vama ni trećoj strani biti odgovorni ni za kakvo ukidanje ili obustavu dostupnosti odnosno mogućnosti objavljivanja korisničkog sadržaja.

Podsjećamo vas da će sav korisnički sadržaj koji šaljete na internetsku stranicu putem mobilnog uređaja biti pohranjen na tom mobilnom uređaju. Zaštita i sigurnost vašeg mobilnog uređaja te podataka i materijala koji se na njemu nalaze, kao i bilo kakvih lozinki koje koristite na uređaju da biste pristupili ovoj internetskoj stranici, isključivo su vaša odgovornost.

Pohranjivanje korisničkog sadržaja

Možemo odrediti maksimalnu količinu prostora za korisnički sadržaj na ovoj internetskoj stranici. Nismo odgovorni ni za kakav gubitak ili štetu koju biste mogli pretrpjeti kao posljedicu bilo kakvog brisanja ili neuspjelog pohranjivanja bilo kakvih poruka, komunikacije ili drugoga korisničkog sadržaja povezanog s održavanjem maksimalnog prostora za pohranjivanje.

Dodatni uvjeti 

Dodatnim uvjetima mogu se urediti određene značajke ili sadržaj na internetskoj stranici, kao što su ponude, izvlačenje nagrada, nadmetanja, natjecanja i nagradne igre. Sudjelujući u bilo kojoj aktivnosti na internetskoj stranici koju reguliraju takvi dodatni uvjeti, kao što su izvlačenje nagrada, nadmetanja, natjecanja i nagradne igre sa službenim pravilima, prihvaćate da se na vas, uz ove Uvjete korištenja, primjenjuju i ti dodatni uvjeti.

Odricanje odgovornosti za jamstva u vezi s korištenjem internetskom stranicom

OVA JE INTERNETSKA STRANICA PONUĐENA "KAKVA JEST" I "KAKVA JE DOSTUPNA". AKO OVDJE NIJE IZRIČITO NAVEDENO I DO PUNE MJERE KOJU DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONI, VLASNIK STRANICE IZRIČITO SE ODRIČE SVAKE ODGOVORNOSTI ZA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, EKSPLICITNA, ZAKONSKA ILI IMPLICITNA, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, BILO KAKVA JAMSTVA O TRŽIŠNOM POTENCIJALU, PRIKLADNOSTI ZA NEKU ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJU PRAVA.

VLASNIK STRANICE NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA DA ĆE OVA INTERNETSKA STRANICA ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA NI DA ĆE PRISTUP STRANICI BITI NEOMETAN, PRAVODOBAN, SIGURAN I BEZ GREŠAKA NI DA ĆE NEDOSTACI, AKO IH BUDE, BITI UKLONJENI. VLASNIK STRANICE NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA U VEZI S REZULTATIMA KOJI BI SE MOGLI POSTIĆI KORIŠTENJEM OVOM INTERNETSKOM STRANICOM NI U VEZI S TOČNOŠĆU, KAKVOĆOM I POUZDANOŠĆU BILO KOJE INFORMACIJE DOBIVENE PUTEM OVE INTERNETSKE STRANICE.

RAZUMIJETE I SUGLASNI STE S TIME DA SE BILO KAKVIM SADRŽAJEM I/ILI PODACIMA KOJE STE PREUZELI ILI NA NEKI DRUGI NAČIN DOBILI KORIŠTENJEM OVE INTERNETSKE STRANICE KORISTITE NA VLASTITI RIZIK I DA ĆETE ISKLJUČIVO SAMI BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU NA VAŠEM RAČUNALNOM SUSTAVU ILI GUBITAK PODATAKA KOJI BI MOGLI NASTATI KAO POSLJEDICA PREUZIMANJA TAKVOG SADRŽAJA I/ILI PODATAKA.

NI JEDAN SAVJET ILI INFORMACIJA, USMENA ILI PISMENA, KOJU DOBIJETE OD VLASNIKA STRANICE ILI PUTEM OVE INTERNETSKE STRANICE NEĆE IMATI ZA POSLJEDICU JAMSTVO KOJE NIJE IZRIČITO OVDJE NAVEDENO.

Ograničenja odgovornosti

IZRIČITO RAZUMIJETE I PRIHVAĆATE DA NI U KOJIM OKOLNOSTIMA VLASNIK STRANICE, NJEGOVE PODRUŽNICE ILI NEKI OD NJIHOVIH DIREKTORA, SLUŽBENIKA, ZAPOSLENIKA, AGENATA, ZASTUPNIKA ILI DRUGIH PREDSTAVNIKA NEĆE BITI ODGOVORAN ZA NEPOSREDNU, POSREDNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU, KAZNENU ŠTETU ILI NEIMOVINSKU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KAKAV GUBITAK KORIŠTENJA, PRIHODA, UŠTEĐEVINE ILI DOBITI, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK UGLEDA, TROŠKOVE NABAVE ZAMJENSKIH USLUGA ILI NEKU DRUGU POSREDNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU KOJA JE UZROKOVANA NA BILO KAKAV NAČIN I KOJA SE TEMELJI NA BILO KAKVOJ TEORIJI O ODGOVORNOSTI, BILO ZA KRŠENJE UGOVORA, KAZNENOJ ODGOVORNOSTI (UKLJUČUJUĆI NEMAR I OBJEKTIVNU ODGOVORNOST) ILI NA NEKI DRUGI NAČIN KAO POSLJEDICA (1) KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVE INTERNETSKE STRANICE; (2) TROŠKOVA NABAVE ZAMJENSKIH USLUGA, STVARI ILI INTERNETSKIH STRANICA; (3) NEOVLAŠTENOG PRISTUPA PRIJENOSIMA ILI PODACIMA ILI NJIHOVE IZMJENE (UKLJUČUJUĆI OSOBNE PODATKE); (4) IZJAVE ILI POSTUPKA BILO KOJE TREĆE STRANE NA INTERNETSKOJ STRANICI ILI (5) BILO KOJE DRUGE STVARI POVEZANE S INTERNETSKOM STRANICOM. OVA ĆE SE OGRANIČENJA PRIMIJENITI BEZ OBZIRA NA TO JE LI VLASNIK STRANICE BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE I USPRKOS EVENTUALNOM NEISPUNJAVANJU OSNOVNE SVRHE BILO KAKVOG OGRANIČENOG PRAVNOG LIJEKA. OVO ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRIMJENJUJE SE DO NAJVEĆE MOGUĆE ZAKONOM DOPUŠTENE MJERE.

Obavijesti o zaštitnom znaku

Žigovi i zaštićeni nazivi prikazani na ovoj internetskoj stranici vlasništvo su vlasnika stranice, njegovih podružnica ili trećih vlasnika. Niti jedan žig ili uslužnu oznaku u vlasništvu vlasnika stranice ne smijete koristiti ni prikazivati bez naše prethodne pismene suglasnosti. Niti jedan drugi žig ili uslužnu oznaku prikazanu na ovoj internetskoj stranici ne smijete koristiti niti prikazivati bez dozvole njihovih vlasnika.

Izmjena ili ukidanje internetske stranice

Ulagat ćemo razumne napore da učinimo ovu internetsku stranicu dostupnom, ali ćemo povremeno trebati prekinuti, ograničiti, izmijeniti ili ukinuti, privremeno ili trajno, dostupnost internetske stranice ili nekih njezinih dijelova bez prethodne obavijesti. Nećemo biti odgovorni ni za kakvu štetu ni gubitak koji biste mogli pretrpjeti kao posljedicu takvih radnji.

Prekid

U bilo kojem trenutku smijemo prekinuti vaše korištenje ili pristup ovoj internetskoj stranici i smijemo obrisati bilo koji ili sav vaš korisnički sadržaj bez prethodne obavijesti ako imamo valjan razlog da to učinimo, što uključuje bilo kakvo kršenje ovih Uvjeta korištenja ili Smjernica zajednice s vaše strane. Nećemo biti odgovorni ni za kakav gubitak ili štetu koju biste mogli pretrpjeti kao posljedicu prestanka vašeg korištenja ovom internetskom stranicom pod tim okolnostima. U slučaju da vam zabranimo pristup ovoj internetskoj stranici, morate se prestati koristiti njome i suglasni ste s time da odredbe ugovora u pogledu vlasništva, obavijesti o zaštićenim žigovima, obeštećenja, izjave o odricanju odgovornosti ili jamstava, ograničenja odgovornosti i važećeg zakona ostaju važeće i nakon prestanka vašeg korištenja ovom internetskom stranicom.

Poveznice na stranice trećih strana

Ova internetska stranica može sadržavati poveznice ili se pozivati na internetske stranice trećih strana. Te su poveznice dane samo da bi vam olakšale korištenje. Ni u kakvoj informaciji, materijalu ili sadržaju treće strane koji su sadržani na internetskoj stranici, navedeni na njoj, uključeni u nju ili s njom povezani nije eksplicitno ni implicitno navedena nikakva podrška bilo kojem proizvodu, usluzi ili informaciji neke treće strane. Sve informacije, podaci, mišljenja, preporuke, proizvodi ili usluge koje pružaju takve treće strane putem poveznica na druge internetske stranice ili koje su na neki drugi način omogućene putem njihovih internetskih stranica isključiva su odgovornost tih trećih strana, a ne vlasnika stranice. Vaše korištenje takvim internetskim stranicama trećih strana podliježe uvjetima korištenja i pravilima o zaštiti privatnosti tih internetskih stranica.

Obeštećenje

Suglasni ste da ćete obeštetiti i osloboditi vlasnika stranice i njegove podružnice, kao i njihove direktore, službenike, zaposlenike, agente i druge predstavnike, od svih tužbi, odgovornosti, štete ili troškova, uključujući, između ostalog, sve zakonske pristojbe i troškove koji bi mogli nastati u vezi s (a) vašim kršenjem odredbi ovih Uvjeta korištenja; (b) vašim korištenjem ovom internetskom stranicom, uključujući, između ostalog, vaš prijenos ili objavljivanje informacija ili drugog sadržaja na internetskoj stranici i (c) bilo kakvom optužbom ili tvrdnjom da bilo koji dio vašeg korisničkog sadržaja krši odredbe o zaštiti prava intelektualnog vlasništva ili drugih vlasničkih prava ili prava na zaštitu privatnosti bilo koje treće strane.

Izmjene ovih Uvjeta

Povremeno možemo mijenjati ove Uvjete korištenja prema vlastitom nahođenju ažuriranjem ovih Uvjeta korištenja na ovoj internetskoj stranici i navodeći datum stupanja na snagu nove verzije Uvjeta korištenja. Datum u rubrici "Posljednje ažuriranje" pri vrhu ovih Uvjeta korištenja označava kad su unesene posljednje izmjene. Vaše daljnje korištenje ovom internetskom stranicom nakon što je objavljena nova verzija Uvjeta korištenja znači vaše prihvaćanje svih tih izmjena. Sukladno tome, svaki put kad posjetite ovu internetsku stranicu, trebali biste provjeriti je li objavljena nova verzija ovog ugovora.

Podaci za kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s Uvjetima korištenja ili ovom internetskom stranicom, možete nam se obratiti kako je navedeno u Pravilima o zaštiti podataka ili u poglavlju "Obratite nam se" na ovoj internetskoj stranici.

Salvatorna klauzula

Ako se za bilo koji dio ili odredbu ovih Uvjeta korištenja utvrdi da je nezakonit, neprimjenjiv, nevažeć ili neprovediv, taj će se dio ili odredba ovih Uvjeta korištenja smatrati ništavnim i neće utjecati na valjanost i provedivost ostalih odredbi.

Valjanost nakon isteka

Svi će članci ovog ugovora ostati na snazi i nakon prestanka prava na korištenje internetskom stranicom.

Primjenjivo pravo i sudska nadležnost

Informacije na internetskoj stranici namijenjene su samo za upotrebu stanovnicima Sjedinjenih Američkih Država. Druge zemlje mogu imati zakone, regulatorne zahtjeve ili medicinske prakse koje se razlikuju od onih u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj ugovor i rješavanje bilo kakvog spora povezanog s ovim ugovorom, internetskom stranicom ili predmetima koje kupite putem ove internetske stranice i bilo koja neugovorna obveza koja proizlazi iz ovih Uvjeta korištenja ili je povezana s njima uredit će se i tumačiti u skladu sa zakonima Sjedinjenih Američkih Država, bez primjene pravila o sukobu zakona. Svaka zakonska radnja ili postupak između vlasnika stranice i vas, a u vezi s ovim ugovorom, provodit će se isključivo pred nadležnim sudom sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, a vi ovime prihvaćate isključivu nadležnost tih sudova.