Uvjeti korištenja 

Zadnje ažuriranje: 21. travnja 2015.

Ova se internetska stranica (“Internetska stranica”) smije koristiti pod ovim uvjetima korištenja („Uvjeti korištenja“) i bilo kakvim izmjena i dopunama istih (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom "Sporazum") koje povremeno objavljuje Johnson & Johnson S.E. d.o.o. ili neka od njegovih podružnica (pod zajedničkim nazivom “Vlasnik stranice,” "mi", "nas"). Ako koristite ovu Internetsku stranicu ili neku drugu uslugu ili sadržaj koje pruža ova Internetska stranica [ili mobilna aplikacija], smatrat će se da ste dali svoju suglasnost da budete pravno vezani uvjetima i odredbama ovog Sporazuma koji će biti obvezujući i provedivi na isti način kao da ste potpisali Sporazum. Ako ne želite prihvatiti uvjete i odredbe iz ovog Sporazuma, molimo Vas da ne pristupate ovoj Internetskoj stranici te da ne objavljujete ili preuzimate sadržaje na istoj. 

Publika kojoj je internetska stranica namijenjena

Ova je Internetska stranica namijenjena za i usmjerena je stanovnicima Republike Hrvatske. Ova Internetska stranica nije namijenjena nikome tko ima manje od 18 godina.  

Odricanje od odgovornosti za informacije 

SVE INFORMACIJE NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE SAVJETE I PREPORUKE, NAMIJENJENE SU ISKLJUČIVO KAO OPĆEOBRAZOVNA POMOĆ. NISU NAMIJENJENE DA BUDU MEDICINSKI ILI ZDRAVSTVENI SAVJETI NITI DA SE KORISTE ZA MEDICINSKE DIJAGNOZE ILI LIJEČENJE, VEZANO ZA BILO KAKAV POJEDINAČNI PROBLEM. TAKOĐER NISU NAMIJENJENE DA BUDU ZAMJENA ZA STRUČNE SAVJETE I USLUGE KVALIFICIRANIH PRUŽATELJA ZDRAVSTVENIH I DRUGIH USLUGA, KOJI SU UPOZNATI S VAŠIM KONKRETNIM OKOLNOSTIMA. UVIJEK ZATRAŽITE SAVJET SVOG LIJEČNIKA ILI DRUGOG PRUŽATELJA ZDRAVSTVENIH USLUGA VEZANO ZA BILO KAKVE POTEŠKOĆE SA ZDRAVLJEM I PRIJE POČETKA BILO KAKVOG LIJEČENJA. VAŠE KORIŠTENJE OVE INTERNETSKE STRANICE PODLIJEŽE DODATNIM ODRICANJIMA OD ODGOVORNOSTI I UPOZORENJIMA VLASNIKA STRANICE, KOJI SE MOGU POJAVITI NA INTERNETSKOJ STRANICI. 

ODRIČEMO SE ODGOVORNOSTI ZA BILO KAKVE POSLJEDICE VEZANE NEPOSREDNO ILI POSREDNO ZA BILO KAKVO VAŠE ČINJENJE ILI NEČINJENJE NA TEMELJU INFORMACIJA, USLUGA ILI DRUGIH SADRŽAJA NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI. IAKO NASTOJIMO DA INFORMACIJE NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI BUDU TOČNE, POTPUNE I AŽURNE, NE DAJEMO NIKAKVA JAMSTVA I NEĆEMO BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVU ŠTETU ILI GUBITAK KOJI BI MOGLI NASTATI U VEZI S TOČNOŠĆU, POTPUNOŠĆU ILI ZASTARJELOŠĆUI INFORMACIJA NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI. 

Vlasništvo

Smatramo da razumijete da je Internetska stranica dostupna samo za vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu. Suglasni ste da je Internetska stranica vlasništvo Vlasnika stranice, uključujući sva prava intelektualnog vlasništva i povezanih prava na njoj i/ili objavljenom sadržaju i da nemate nikakva prava da ih koristite drugačije nego što je to određeno u ovim Uvjetima korištenja. Nismo odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji biste mogli pretrpjeti vezano za bilo kakav način upotrebe ove Internetske stranice s vaše strane u bilo kakvu poslovnu ili neku drugu svrhu koja nije izrijekom dopuštena ovim Uvjetima korištenja. Pridržavamo pravo uskratiti ili prekinuti pristup ovoj Internetskoj stranici prema našem nahođenju. Internetska stranica je dostupna besplatno i temeljem toga nismo obvezni osigurati održavanje ili usluge podrške vezano za istu i nismo odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koju biste mogli pretrpjeti kao posljedicu eventualnog neodržavanja ili neažuriranja Internetske stranice. 

Ne smijete umnožavati, mijenjati ili provoditi postupak obrnutog inženjeringa  Internetske stranice, ili bilo kojeg njenog dijela uključujući softver koji je u nju ugrađen. 

Ovu Internetsku stranicu smijete koristiti samo u zakonom dopuštene svrhe i u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Dobili ste neisključivo, neprenosivo, opozivo ograničeno odobrenje za gledanje i ispisivanje sadržaja koje ste preuzeli s Internetske stranice za vaše osobne, nekomercijalne potrebe, pod uvjetom da ne uklonite ili zasjenite obavijest o autorskim pravima ili druge obavijesti prikazane na sadržaju. Ne smijete umnožavati, više puta ispisivati, mijenjati, prikazivati, izvoditi, prevoditi, distribuirati, prilagođavati, emitirati, priopćavati javnosti putem sredstava za telekomunikaciju, širiti ili prodavati sadržaj preuzet s ove Internet stranice na bilo koji način, u bilo koju komercijalnu svrhu ili omogućiti isto nekom drugom komercijalnom izvoru, uključujući druge internetske stranice, bez prethodne pisane suglasnosti Vlasnika stranice. 

Osim toga suglasni ste da nećete: (i) koristiti ovu Internetsku stranicu ni na koji način koji bi onemogućio, preopteretio, oštetio ili narušio ovu Internetsku stranicu ili ometati bilo koji drugi način upotrebe ove Internetske stranice, uključujući bilo kakvu sposobnost korisnika da sudjeluje u aktivnostima u stvarnom vremenu putem ove Internetske stranice; (ii) koristiti bilo kakvog robota, pauka ili drugi automatski uređaj, proces ili sredstvo da bi pristupili ovoj Internetskoj stranici u bilo kakvu svrhu uključujući struganje, rudarenje podataka, nadziranje ili kopiranje bilo kojeg sadržaja na ovoj Internetskoj stranici; (iii) koristiti bilo kakav ručni postupak za nadziranje ili kopiranje bilo kojeg sadržaja na ovoj Internetskoj stranici ili sudjelovati u bilo kojoj neovlaštenoj aktivnosti bez izričite prethodne suglasnosti Vlasnika stranice; (iv) na neki drugi način koristiti bilo kakav uređaj, softver ili postupak koji bi ometao pravilan rad ove Internetske stranice; ili (v) na neki drugi način pokušati ometati pravilan rad ove Internetske stranice ili njenu uporabu. 

Pridržavamo sva prava koja vam nisu izričito dana. 

Vaš račun i lozinka 

Kad se prvi put registrirate za korištenje ove Internetske stranice od vas može biti zatraženo da kreirate lozinku.  Svoju lozinku morate čuvati kao tajni podatak i ne smijete je dati nikom drugom niti dozvoliti da koristi vaš račun. Ne smijete koristiti tuđu lozinku ili račun. Morate nas odmah obavijestiti ako sumnjate da netko neovlašteno koristi ili pristupa vašoj lozinki ili računu. Mi nećemo biti odgovorni ako pretrpite bilo kakvu štetu ili gubitak jer niste svoju lozinku čuvali u tajnosti, ako dozvolite drugoj osobi da koristi vaš račun, ako koristite tuđu lozinku ili račun ili ako postanete svjesni neovlaštenog korištenja vaše lozinke ili računa, a o tome nas odmah ne obavijestite.

Privatnost i suglasnost za korištenje podataka

Informacije koje dobivamo vašim korištenjem ove Internetske stranice, da li putem postupka registracije ili na neki drugi način, predmet su naše Izjave o zaštiti privatnosti. Naša Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na naše prikupljanje i korištenje vaših podataka, uključujući vaša prava u odnosu na te informacije. 

Elektronička komunikacija

Informacije odaslane na Internetsku stranicu predstavljaju elektroničku komunikaciju. Ako s nama komunicirate putem Internetske stranice ili putem nekih drugih oblika elektroničkih medija kao što je e-mail, vi s nama elektronski komunicirate. Suglasni ste da možemo elektronički komunicirati s vama, što podliježe lokalnim zakonima o privatnosti, i da je takva komunikacija kao i obavijesti, objave, ugovori i ostali oblici komunikacije koje vam šaljemo elektroničkim putem ekvivalentna pisanoj komunikaciji i imat će istu snagu i učinak kao da je napisana i potpisana od strane onoga koji je isto poslao. 

Korisnički prilozi

Kreirali smo ili ćemo u budućnosti kreirati neka područja kao što su oglasne ploče i sobe za razgovor u sklopu Internetske stranice gdje članovi mogu preuzimati i dijeliti svoja razmišljanja, komentare, stavove o proizvodima, slike, video uratke i slično s drugim članovima (zajednički naziv “Forumi”). Ovim Forumima bi mogli pristupati samo registrirani članovi ove Internetske stranice. Kako bi se pomoglo da tekstovi, grafike, softver, glazba, zvuk, fotografije, video uradci, poruke, postovi, podaci, informacije ili drugi sadržaji koje korisnici objavljuju na Internet stranici (zajednički naziv "Korisnički sadržaj") budu korisni široj zajednici, utvrdili smo neka osnovna pravila kojih se svi trebaju pridržavati. 

Nadalje, ako je Forum ponuđen u sklopu Internetske stranice, može se omogućiti korisnicima da objavljuju pitanja na koja trebaju odgovoriti stručnjaci koje smo mi angažirali. Tamo gdje je moguće, takve stručnjake plaćamo mi za vrijeme dok odgovaraju na pitanja članova, ali stavovi koje oni iznose su njihovi vlastiti. Mi vam omogućavamo pristup stručnjacima i njihovim smjernicama na Forumu isključivo kao informativnu i edukativnu uslugu članovima ove Internetske stranice te isključujemo bilo kakvu svoju odgovornost u vezi danih savjeta i uputa. 

Naše pravilo za ovu Internetsku stranicu je da pregledamo Korisnički sadržaj, ovisno o mogućnostima, prije ili nakon što je takav Korisnički sadržaj objavljen. Prethodno prilagođavanje znači da Korisnički sadržaj neće biti objavljen na Forumu i drugi članovi Internetske stranice mu ne mogu pristupiti ili ga vidjeti dok ga mi ne pregledamo i utvrdimo da je Korisnički sadržaj primjeren za objavljivanje na Forumu. Ovaj postupak također znači da Korisnički sadržaj koji je poslan za objavljivanje neće biti objavljen u stvarnom vremenu, a možda neće biti objavljen nikada ako utvrdimo da je neprikladan za Internetsku stranicu. Naknadna prilagodba znači da ćemo Korisnički sadržaj pregledati nakon što je već postavljen na Internetsku stranicu. Naknadno prilagođen Korisnički sadržaj za kojeg Vlasnik stranice utvrdi da nije u skladu s ovim Uvjetima ili je na neki drugi način neprikladan za ovu Internetsku stranicu uklonit će se s Internetske stranice bez prethodnog upozorenja Korisniku. 

Korisnički sadržaj mora biti prikladan za Forum.  Mi možemo, bez ikakvog ograničenja razloga zbog kojih ne prihvaćamo Korisnički sadržaj, odbiti, urediti ili ukloniti bilo koji Korisnički sadržaj koji, prema našem slobodnom mišljenju, nije u skladu sa Smjernicama zajednice koje smo odredili, a koje morate pročitati prije postavljanja bilo kakvog Korisničkog sadržaja na ovu Internetsku stranicu.  

Slanjem Korisničkog sadržaja za objavljivanje na Forum, vi također (1) potvrđujete da imate pravo koristiti i/ili objavljivati i/ili prenositi Korisnički sadržaj; (2) bez obzira na naše Prethodno ili Naknadno prilagođavanje, suglasni se da ste isključivo sami odgovorni za sav Korisnički sadržaj kojeg pošaljete za objavljivanje; i (3) dajete Vlasniku stranice i njegovim povezanim društvima odnosno podružnicama, bez naknade, neopozivo, teritorijalno neograničeno, neisključivo, trajno, u cijelosti pod-licencirano,  prenosivo pravo i licencu da koriste vaš Korisnički sadržaj na bilo koji način i u bilo koju svrhu na Internetskoj stranici ili bilo kojoj drugoj stranici čiji je vlasnik ili njom upravlja Vlasnik stranice ili njegova povezana društva odnosno podružnice (uključujući i bilo koji društveni medij koji je povezan s Vlasnikom stranice ili njegovim podružnicama) ili na drugi način. 

Slobodni smo koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja i vještine ili tehnike koje su sadržane ili proizlaze iz nekog Korisničkog sadržaja za bilo koju svrhu, uključujući razvoj, proizvodnju proizvoda te njihov plasman na tržište. Stoga vas molimo da nam ne predajete ili šaljete bilo kakve ideje, sugestije ili sadržaje koje želite zadržati u tajnosti ili za koje očekujete da ćete dobiti naknadu. Nećete imati nikakve osnove za bilo kakva potraživanja od nas vezano za bilo kakvu upotrebu ili neupotrebu Korisničkog sadržaja. Kad postavljate bilo kakav Korisnički sadržaj, razumijete da ćemo mi imati pravo, ali ne i obvezu, da koristimo, prikazujemo i objavljujemo Korisnički sadržaj, a osobito vaše ime, fotografiju, izgled, glas, aktivnost, biografske podatke i/ili izjave, prostorno i vremenski neograničeno na ovoj Internetskoj stranici i na svakoj drugoj Internetskoj stranici ili društvenom mediju čiji smo vlasnici i kojom upravljamo mi ili neko od naših povezanih društava odnosno podružnica. Ako iskoristimo bilo koje od ovih prava, vi razumijete i suglasni ste da nećete primiti nikakvu naknadu, plaćanje, obavijest ili priznanje niti ćete moći odobriti kako ih Vlasnik stranice koristi, osim u skladu s našom Izjavom o zaštiti osobnih podataka u pogledu osobnih podataka. 

Prihvaćate da Forumi sadrže mišljenja i stavove drugih korisnika. Nadalje prihvaćate da mi nismo odgovorni za točnost bilo kakvog Korisničkog sadržaja na ovoj Internetskoj stranici. Vi razumijete i suglasni ste da je za sav Korisnički sadržaj odgovorna isključivo osoba koja je taj Korisnički sadržaj objavila. Shvaćate i suglasni ste da ćete procijeniti i snositi sav rizik u vezi s korištenjem Korisničkog sadržaja, uključujući bilo kakvu povezanost s točnošću, potpunošću ili korisnošću takvog Korisničkog sadržaja.

Pridržavamo pravo da bilo kada obustavimo, privremeno ili trajno, vašu mogućnost da postavljate Korisnički sadržaj i/ili vašu mogućnost da pristupate Korisničkom sadržaju uz ili bez upozorenja, prema našem isključivom nahođenju. Suglasni ste da mi nećemo biti odgovorni vama ili trećoj strani za bilo kakvo ukidanje ili obustavu dostupnosti odnosno mogućnosti postavljanja Korisničkog sadržaja.  

Podsjećamo vas da će sav Korisnički sadržaj kojeg ćete poslati na Internetsku stranicu putem mobilnog uređaja biti pohranjen na tom mobilnom uređaju. Zaštita i sigurnost vašeg mobilnog uređaja te informacija i materijala koji se na njemu nalaze kao i bilo kakve lozinke koje koristite na vašem uređaju da bi pristupili ovoj Internetskoj stranici, su isključivo vaša odgovornost. 

Pohranjivanje Korisničkih sadržaja

Možemo odrediti maksimalnu količinu prostora za Korisnički sadržaj na ovoj Internetskoj stranici. Mi nismo odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koju biste mogli pretrpjeti kao posljedicu bilo kakvog brisanja ili neuspjelog pohranjivanja bilo kakvih poruka, razmjene informacija ili drugog Korisničkog sadržaja vezanog za maksimalni prostora za pohranjivanje. 

Dodatni uvjeti

Dodatnim uvjetima se mogu urediti određene značajke ili sadržaji na Internetskoj stranici kao što su ponude, izvlačenje nagrada, nadmetanja, natjecanja i nagradne igre. Sudjelujući u bilo kojoj aktivnosti na Internetskoj stranici koju reguliraju takvi dodatni uvjeti, prihvaćate da se na vas primjenjuju ti dodatni uvjeti, pored ovih Uvjeta korištenja. 

Odricanje od dogovornosti za jamstva vezano uz korištenje Internetske stranice 

OVA JE INTERNETSKA STRANICA PONUĐENA NA „KAO ŠTO JE“ I „KAO ŠTO JE RASPOLOŽIVO“ OSNOVI. OSIM AKO OVDJE NIJE IZRIČITO NAVEDENO I DO PUNE MJERE KOJU DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONI, VLASNIK STRANICE SE IZRIČITO ODRIČE ODGOVORNOSTI ZA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, EKSPLICITNA, ZAKONSKA ILI IMPLICITNA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KAKVA JAMSTVA O PRIKLADNOSTI ZA NEKU ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJU PRAVA. 

VLASNIK STRANICE NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA DA ĆE OVA INTERNETSKA STRANICA ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA ILI DA ĆE PRISTUP STRANICI ILI BILO KOJEM NJENOM DIJELU BITI NEOMETAN, PRAVOVREMEN, SIGURAN ILI BEZ GREŠAKA, ILI DA ĆE NEDOSTACI, AKO IH BUDE, BITI UKLONJENI. VLASNIK STRANICE NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA VEZANA ZA REZULTATE KOJI BI SE MOGLI POSTIĆI KORIŠTENJEM OVE INTERNETSKE STRANICE ILI U SVEZI S TOČNOŠĆU, KAKVOĆOM, ILI POUZDANOŠĆU BILO KOJE INFORMACIJE DOBIVENE PUTEM OVE INTERNETSKE STRANICE. 

VI RAZUMIJETE I SUGLASNI STE DA BILO KAKAV SADRŽAJ I/ILI PODATKE KOJE STE PREUZELI ILI NA NEKI DRUGI NAČIN DOBILI KORIŠTENJEM OVE INTERNETSKE STRANICE KORISTITE NA VLASTITI RIZIK I DA ĆETE ISKLJUČIVO SAMI BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJA BI VAM ZBOG TOGA MOGLE NASTATI, UKLJUČUJUĆI  NA VAŠEM RAČUNALNOM SUSTAVU, ILI GUBITAK PODATAKA KOJI BI MOGLI NASTATI KAO POSLJEDICA PREUZIMANJA TAKVOG SADRŽAJA I/ILI PODATAKA. 

NITI JEDAN SAVJET ILI INFORMACIJA, USMENA ILI PISANA, KOJU BISTE DOBILI OD VLASNIKA STRANICE ILI PUTEM OVE INTERNETSKE STRANICE NEĆE IMATI ZA POSLJEDICU JAMSTVO KOJE NIJE IZRIČITO OVDJE NAVEDENO. 

Ograničenje odgovornosti

VI IZRIČITO RAZUMIJETE I PRIHVAĆATE DA NI U KOJIM OKOLNOSTIMA VLASNIK STRANICE, NJEGOVE PODRUŽNICE, POVEZANA DRUŠTVA ILI NEKI OD NJIHOVIH DIREKTORA, SLUŽBENIKA, ZAPOSLENIKA, AGENATA, ZASTUPNIKA ILI DRUGIH PREDSTAVNIKA NEĆE BITI ODGOVORAN ZA NEPOSREDNU, POSREDNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU, KAZNENU ŠTETU ILI NEIMOVINSKU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KAKAV GUBITAK KORIŠTENJA, PRIHODA, UŠTEĐEVINE ILI DOBITI, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK UGLEDA, POVREDU PRAVA OSOBNOSTI U BILO KOJEM OBLIKU, TROŠKOVE NABAVE ZAMJENSKIH USLUGA ILI NEKU DRUGU POSREDNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU KOJA JE UZROKOVANA NA BILO KAKAV NAČIN I KOJA SE TEMELJI NA BILO KAKVOJ TEORIJI O ODGOVORNOSTI, DA LI ZA KRŠENJE SPORAZUMA, KAZNENE ODGOVORNOSTI (UKLJUČUJUĆI NEMAR I OBJEKTIVNU ODGOVORNOST), ILI NA NEKI DRUGI NAČIN KAO POSLJEDICA (1) KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVE INTERNETSKE STRANICE; (2) TROŠKOVA NABAVKE ZAMJENSKIH USLUGA, STVARI ILI INTERNETSKIH STRANICA; (3) NEOVLAŠTENOG PRISTUPA K ILI IZMJENE PRIJENOSA ILI PODATAKA (UKLJUČUJUĆI OSOBNE INFORMACIJE); (4) IZJAVE ILI POSTUPKE BILO KOJE TREĆE STRANE NA INTERNETSKOJ STRANICI; ILI (5) BILO KOJE DRUGE STVARI VEZANE ZA INTERNETSKU STRANICU. OVA ĆE SE OGRANIČENJA PRIMIJENITI BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE VLASNIK STRANICE BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE I USPRKOS EVENTUALNOM NEISPUNJAVANJU OSNOVNE SVRHE BILO KAKVOG OGRANIČENOG PRAVNOG LIJEKA. OVO ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRIMIJENIT ĆE SE DO NAJVEĆE MOGUĆE ZAKONOM DOPUŠTENE MJERE. 

Obavijest o zaštitnom znaku 

Žigovi, uslužne oznake, poslovni ili trgovinski nazivi, industrijski dizajn i proizvodi prikazani na ovoj Internetskoj stranici su imovina Vlasnika stranice, njegovih podružnica odnosno povezanih društava ili trećih vlasnika. Ne smijete koristiti ili prikazivati bilo koji žig, uslužnu oznaku, poslovni ili trgovinski naziv ili industrijski dizajn koji je vlasništvo Vlasnika stranice bez naše prethodne pismene suglasnosti. Ne smijete koristiti ili prikazivati niti jedan drugi žig, uslužnu oznaku, poslovni ili trgovinski naziv ili industrijski dizajn prikazan na ovoj Internetskoj stranici bez dozvole njihovih vlasnika. 

Izmjena ili ukidanje Internetske stranice 

Ulagat ćemo razumne napore da učinimo ovu Internetsku stranicu dostupnom, ali ćemo povremeno trebati prekinuti, ograničiti, izmijeniti ili ukinuti, privremeno ili trajno, dostupnost ove Internetske stranice ili nekih njezinih dijelova bez prethodne obavijesti. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji biste mogli pretrpjeti kao posljedicu takvih radnji. 

Prestanak

Mi smijemo bilo kada prekinuti vaše korištenje ili pristup ovoj Internetskoj stranici i smijemo obrisati bilo koji ili sav vaš Korisnički sadržaj bez prethodne obavijesti ako, prema našem slobodnom mišljenju,  imamo valjan razlog da to učinimo, što uključuje bilo kakvo kršenje ovih Uvjeta korištenja ili Smjernica zajednice s vaše strane. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja bi za vas mogla nastati kao posljedica prestanka vašeg korištenja ove Internetske stranice pod tim okolnostima. U slučaju da vam zabranimo pristup ovoj Internetskoj stranici, vi morate prestati koristiti ovu Internetsku stranicu. 

Poveznice sa stranicama trećih strana

Ova Internetska stranica može sadržavati poveznice ili pozivanje na internetske stranice trećih strana.  Ove su poveznice dane samo da bi vama olakšale korištenje.  Nikakva podrška bilo kojem proizvodu, usluzi ili informaciji neke treće strane nije eksplicitno ili implicitno navedena ni u kakvoj informaciji, materijalu ili sadržaju koja bi se odnosila, bila uključena ili povezana sa ili na ovu Internetsku stranicu.  Sve informacije, podaci, mišljenja, preporuke, proizvodi, usluge ili drugi sadržaj koji pružaju takve treće strane putem poveznice na druge internetske stranice ili koje su na neki drugi način omogućene putem njihovih internetskih stranica isključiva su odgovornost tih trećih strana, a ne Vlasnika stranice te Vlasnik stranice neće biti odgovoran za bilo koje štete ili ozljede koje bi mogle proizaći iz tog sadržaja. Vaše korištenje takvih internetskih stranica trećih strana je predmet uvjeta korištenja i pravila o zaštiti privatnosti tih internetskih stranica. 

Obeštećenje

Suglasni ste da ćete obeštetiti i osloboditi Vlasnika stranice i njegove povezane osobe odnosno podružnice kao i njihove direktore, službenike, zaposlenike, agente i druge predstavnike od ili protiv svih tužbi, odgovornosti, štete ili troškova, uključujući bez ograničenja sve zakonske pristojbe i troškove koji bi mogli nastati iz ili u svezi s (a) vašim kršenjem odredbi ovih Uvjeta korištenja; (b) vašim korištenjem ove Internetske stranice uključujući bez ograničenja vaš prijenos ili postavljanje informacija ili drugog sadržaja na ovu Internetsku stranicu; i (c) bilo kakvom optužbom ili tvrdnjom da bilo koji dio vašeg Korisničkog sadržaja krši odredbe o zaštiti prava intelektualnog vlasništva ili drugih vlasničkih prava ili prava na zaštitu privatnosti bilo koje treće strane. 

Izmjene ovih Uvjeta 

Povremeno možemo mijenjati ove Uvjete korištenja prema vlastitom nahođenju ažuriranjem ovih Uvjeta korištenja na ovoj Internetskoj stranici i navodeći datum stupanja na snagu nove verzije Uvjeta korištenja.  Datum u rubrici „Posljednji put ažurirano“ na vrhu ovih Uvjeta korištenja označava kad su učinjene posljednje izmjene. Vaše daljnje korištenje ove Internetske stranice nakon što je objavljena nova verzija Uvjeta korištenja predstavlja vaše prihvaćanje svih tih izmjena. Sukladno tome, svaki put kad posjetite ovu Internetsku stranicu, trebali biste provjeriti da li je objavljena nova verzija ovog Sporazuma. 

Podaci za kontakt

Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice vezane za Uvjete korištenja ove Internetske stranice, možete nas kontaktirati kako je navedeno u Pravilima o zaštiti podataka ili u poglavlju “Kontaktirajte nas” na ovoj Internetskoj stranici. 

Salvatorna klauzula 

Ukoliko bi bilo koji dio ili odredba ovih Uvjeta korištenja bili smatrani nezakonitim, neprimjenjivim, nevažećim ili neprovedivim, taj će se dio ili odredba smatrati odvojenim od ovih Uvjeta korištenja i neće utjecati na valjanost i provedivost ostalih odredbi.  

Vrijeme trajanja

Sva će poglavlja ovog Sporazuma ostati na snazi i nakon prestanka prava na korištenje ili korištenja ove Internetske stranice.    

Primjenjivo zakonodavstvo i sudska nadležnost

Informacije na Internetskoj stranici namijenjene su samo za upotrebu stanovnicima Republike Hrvatske. 

Druge zemlje mogu imati zakone, regulatorne zahtjeve ili medicinske prakse koje se razlikuju od onih u Republici Hrvatskoj. Ovaj Sporazum i rješavanje bilo kakvog spora vezanog za ovaj Sporazum, Internetsku stranicu i bilo koja neugovorna obveza koja proizlazi iz ili u vezi s ovim Uvjetima korištenja, uredit će se i tumačiti u  skladu sa zakonima Republike Hrvatske bez primjene pravila o sukobu zakona. Svaka pravna radnja ili postupak između Vlasnika stranice i vas, a u svezi s ovim Sporazumom, provodit će se isključivo pred nadležnim sudom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, i vi ste suglasni da prihvaćate isključivu nadležnost takvih sudova.